Geschiedenis

We schrijven 1926. Voor het eerst wordt een “Verslagboek van den pharmaceutischen kring” geschreven. Althans, dat zijn de eerste sporen van een farmawerking voor de studenten. Daarvoor is er niks terug te vinden in de archieven. Het bestuur bestaat dan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een ere-voorzitter (een functie toegewezen aan een prof), een schatbewaarder en een scriptor. De vergaderingen verlopen nog op een ietwat vreemde wijze. Er worden voordrachten gegeven door de professoren en jawel, ook door de studenten. “Uitstapjes” naar industriële bedrijven zorgden voor wat ontspanning. Tijdens de oorlogsperiode is er geen praesidium actief, wel zorgden de jaarverantwoordelijken voor de nodige organisatie. Vanaf 1958 wordt de berichtgeving over de activiteiten van de farmawerking in een nieuwer kleedje gestoken en kan men voor de eerste keer “De Mortier” inbladeren. Nog steeds zijn deze uitgaven een verslag van wat er tijdens een lange periode (of zelfs een heel jaar) werd besproken op vergaderingen en georganiseerd voor en door de studenten. Bijna een jaarboek, zeg maar. Maar studenten willen al wel eens wat anders en het verslagboek wordt al vlug informerende ontspanningsliteratuur, onder de vorm van een regelmatig uitgegeven “Mortier”. 1965 is het jaar waarin het initiatief van een fakblaadje een metamorfose ondergaat: “De Faun” wordt geboren. Dit blaadje, meestal slechts een viertal kantjes vol, wordt uitgegeven in samenwerking met Acco, wat toen gebruikelijk was bij de meeste studentenkringen. Het gaat er gewoon om om de student te informeren over de alledaagse activiteiten en de laatste gebeurtenissen in en om de faculteit. Daarnaast verschijnt nog af en toe de Mortier. De Farmaceutische Kring krijgt in 1966 officieel het statuut van een VZW, met de hulp van een aantal bereidwillige professoren. Het Farmahuis wordt opgericht en staat centraal voor de organisatie van vele evenementen van de piepjonge VZW. Het Farmahuis veranderde enkele keren van adres: eerst ter hoogte van de Parkstraat 3 onder de naam Mortier, vervolgens in 1966 naar de hoek van de Parkstraat (nu apotheek Penne), met als bier Maes. De farmaceuten laten er echter geen gras over groeien en dopen de kring om tot Farmaceutica. De vereniging is ondertussen een klein beetje uit zijn voegen gebarsten en telt zo maar eventjes 700 leden. Voor zowat bijna alle aspecten van het verenigingsleven is de kring onder de beschermende vleugels van de professoren uitgekropen. Zo krijgt ze eigen statuten, een permanent secretariaat en een bijna volledig eigen bestuur. Enkel het beheer van het farmahuis is nog in handen van de mecenae. Maar in 1970 krijgt de kring ook dit voorrecht in handen en kan ze volledig op eigen benen staan. 1976 wordt beschouwd als een lustrumjaar, daar de eerste noties van een farmakring noteren van 1926. Als er maar een reden om te feesten is 🙂 . Een hele week festiviteiten, een beetje zoals Half-Time in de 3e studiefase. In 1979 verhuist de fakaar naar Parkstraat 29. Studentjes willen al eens iets anders en vanaf 1982 wordt er Safir in plaats van Maes geschonken en het café wordt prompt verhuisd naar Parkstraat 69, vroeger de parking van Alma 2, nu staan daar nieuwe residenties, en omgedoopt tot de Stamper. Wederom grote verhuis bij de farmaciestudenten in 1986 (?): Stella wordt het bier dat uit de tapkraan vloeit in de Parkstraat 185. In 1990 verkiest men weer andere oorden: Parkstraat 96 werd ’t he place to be’ en Primus werd het bier in de Gelule. In 2001 verhuisde de Gelule naar de voormalige Camebridge en werd de Gelule omgedoopt tot de Capsule Parkstraat nummer 4, daar vloeide rijkelijk Stella uit de kraan. Na een jaar zonder Fakbar gezeten te hebben was het eindelijk zover in 2013, Farmaceutica heeft een nieuw thuis gevonden en deze werd “Den Bijsluiter” gedoopt, waar Primus vloeit en Tongerlo Blond “het beste bier van 2014” uit de tap stroomt.

 

Hieronder vind U de voormalige voorzitters!

1926-1927 Prof. Putseys erevoorzitter

Rik Bauweraerts voorzitter

Jos Butaeye ondervoorzitter

1927-1928 Richard Commeynen – Jozefa Beeckx

1931-1932 M. Gemoets – Paul Deltour

1932-1933 Paul Deltour – R. Creus

1933-1934 Flor De Roover – Jozef De Meester

Prof. Dequeker erevoorzitter

24/6/1934: Nieuw Farmaceutisch Instituut ingehuldigd

1934-1935 Jozef Kennes – Fic Beckers

1935-1936 Piet Van De Weghe – Bert Castel

1936-1937 Jef Masme – Flor Lenaers

1937-1938 Frans Kloeckaerts – Alfons Derveaux

1938-1939 Leo De Schrijver – Albert Aerts

1939-1940 George Samijn – Louis Van Parijs

1940-1941 Louis Mertens – Leopold De Witte

Dit jaar werd er, in tegenstelling met de paar vorige jaren, geen afscheidsmaal aan de proffen aangeboden wegens oorlog. In de plaats kregen ze bij het einde van het akademiejaar een – niet nader omschreven – geschenk.

1941-1942 Georges Dumortier – Mathieu Winter

1945-1946 Carlos Versteele

1952-1953 Marc Van Ooteghem

1953-1954 Marcel Van Den Berghe

1954-1955 Paul Grillet

1955-1956 Patrick Baeckelman

1956-1957 Tom Bracke

1957-1958 Roger Edmonds – Paul Hubens

Terug schriftelijke overlevering : eerste Mortier

1958-1959 Paul De Belie – Robert Cordons

Prof. Dequeker erevoorzitter

De kring versterkte de band tussen haar leden door als contactplaats voor oudstudenten op te treden.

1959-1960 Luc Cobbaert

1960-1961 Jef Vanhaverbeke – Jan Meere

1961-1962 Jos Maecorps – Bieke Marechal

Federatie van farmaceutische kringen:

Belgische Vereniging van Apothekers Studenten

1962-1963 Roger Schoofs

1963-1964 Eddy Meuleman

1964-1965 Marc Theunissen – Jaak Devolder

Prof. Lemli erevoorzitter

1965-1966 Johan Cuypers – Mark Bourgeois

Eerste Faun – Farmahuis VZW

1966-1967 Manu Amant – Eugeen Vanderscheuren

8ste lustrum – oprichting Farmaceutica – eerste galabal

1967-1968 Jos Hendrix – Gilbert Govens

vanaf dit jaar komen praeses en vice-praeses samen op,

de vice praeses mag bovendien een meisje zijn

1968-1969 Conny Cox – Richard Penders

1969-1970 Luc Willekens – Trees Biltris

14 februari 1970 vestigingswet

1970-1971 Tuur Hendrickx – Marleen Van Orshoven

1971-1972 Gaby Lebbe – Marleen Van Orshoven

1972-1973 Ann De Nolf – Joris Debruyne

eerste vrouwelijke praeses

1973-1974 Guy Derkindere – Chris Van den Broucke

1974-1975 Jacky Delnat – Hilde Merckx

1975-1976 Vera Geeraerts – Bruno Mattelaer

1976-1977 Geert Rapsaet – Piet De Pourcq

lustrumweek 50 jaar farmaceutica

1977-1978 Pierre Houben

1978-1979 Raymond Thomis

1979-1980 Arthur Van Aerschot

1980-1981 Tierry Cachet

1981-1982 Pol Cockaerts

Farmalied wordt geboren

1982-1983 Jef Rozenski

Farma-wapenschild wordt ontworpen

1983-1984 Dirk Olyslager

1984-1985 Jan Merckx

1985-1986 Piet Wigerinck

1986-1987 Jef Van Dam

1987-1988 Geert Reniers

1988-1989 Patricia Vandecandelaere

1989-1990 Miek Vanbrabant

1990-1991 Piet Vanmeerbeek

1991-1992 Lieve Van Campfort

1992-1993 Ingrid Goven

1993-1994 Tom Vaes

1994-1995 Nick Decorte

1995-1996 Ben Vandemierop

1996-1997 Frederic Cannaert

1997-1998 Bert Jacobs

1998-1999 Bart Torbeyns

Senna blad is geboren

1999-2000 Koen Straetmans

Senna blad wordt vervangen door het F-Magazine

2000-2001 Michael America: Pro Farma praesidium

Semesterexamens voor eerste kan

2001-2002 Maarten Dewilde: Wild Side Praesidium

Nieuwe fakbar: De Capsule

2002-2003 Mattias Pelgrims: Materie Praesidium

2003-2004 Kerlijne VandenBulcke: Farmaxx Praesidium

2004-2005 Stéphanie Martens: Steriel Praesidium

Doorvoering Bachelor-Master hervormingen.

2005-2006 Goele Dekkers: Ampoele Praesidium

2006-2007 Thomas Nauwelaers: Athoom Praesidium

Doorvoering verandering Bachelor-Master.

2007-2008 Stijn Hendrickx: Pastille Praesidium

2008-2009 Tom Tourné: Toxic Praesidium

2009-2010 Joke Opsomer: Opium Praesidium

2010-2011 Vincent Steels: Steroid Praesidium

hervorming ICT: cudi site, website, toledo community

hervorming vzw: nieuwe statuten, nieuw huishoudelijk reglement, oprichting raad der ouderen

2011-2012 Jan Theuwis: Anthrax praesidium

2012-2013 Thomas Olyslager: Prothon Praesidium

2013-2014 Laurenz Govaerts: Aureum Praesidium

2014-2015 Cedric Savekoul: Cerebro Praesidium

2015-2016 Jelle Holsteens: Stamina Praesidium

2016-2017 Joséphine Reynaert: Redox Praesidium