top of page

Het facultair overlegorgaan (FO)

Wat? 

Het facultair overlegorgaan, FO for short, is een groep studenten die instaat voor het vertegenwoordigingen van alle farmacie studenten op zowel facultair als universitair niveau. Ze worden in deze taak bijgestaan door de jaarverantwoordelijken, die hun "eyes and ears" zijn in de jaren waar zij zelf niet in zitten.

 

Ze vertegenwoordigen studenten op de POC (en enkele van haar werkgroepen), de faculteitsraad, het faculteitsbestuur en binnen de studentenraad. Ze zorgen ook voor de permanente vertegenwoordiging (mailen naar docenten in geval van problemen bijvoorbeeld) en organiseren bevragingen. Je zal ze vast nog wel eens zien passeren in de aula of op facebook in de jaargroepen!  

Wie? 

Het FO bestaat uit 5 leden: het bestuur van het praesidium zijnde de praeses, vice-praeses en quastor en twee onderwijsmandatarissen die tevens in het praesidium zitten. 

Sarah Spruyt

2209270094.jpg

Brently Berx

Praeses

2209270100.jpg

Jonathan Wuyts

Vice-Praeses

2209270089.jpg

Sarah Spruyt

Quaestor

2209270170.jpg
2209270146.jpg

Ben Cools
Onderwijs

Caro Cools
Onderwijs

Contact 

Bedankt voor de inzending!

bottom of page