Het facultair overlegorgaan (FO)

Wat? 

Het facultair overlegorgaan, FO for short, is een groep studenten die instaat voor het vertegenwoordigingen van alle farmacie studenten op zowel facultair als universitair niveau. Ze worden in deze taak bijgestaan door de jaarverantwoordelijken, die hun "eyes and ears" zijn in de jaren waar zij zelf niet in zitten.

 

Ze vertegenwoordigen studenten op de POC (en enkele van haar werkgroepen), de faculteitsraad, het faculteitsbestuur en binnen de studentenraad. Ze zorgen ook voor de permanente vertegenwoordiging (mailen naar docenten in geval van problemen bijvoorbeeld) en organiseren bevragingen. Je zal ze vast nog wel eens zien passeren in de aula of op facebook in de jaargroepen!  

Wie? 

Het FO bestaat uit 5 leden: het bestuur van het praesidium zijnde de praeses, vice-praeses en quastor en twee onderwijsmandatarissen die tevens in het praesidium zitten. 

201909250037.jpg

Sebastiaan Ceunen 

Praeses

202109300213.jpg

Max Van Hout 

Vice-Praeses

202109300215.jpg

Stef Geukens 

Quaestor

202109300147.jpg
IMG_4956_edited.jpg

Lauren Olbrechts
Onderwijs

Claudia Nysen
Onderwijs

Contact 

Bedankt voor de inzending!