HET FACULTAIR OVERLEGORGAAN

Naast de studentenvereniging Farmaceutica, is er ook het gelijknamige Facultair Overlegorgaan Farmaceutica!

Het Facultair Overlegorgaan (FO) wordt voorgezeten door de FO-voorzitter en bij Farmaceutica tevens ook de praeses met als ondervoorzitter de vice-praeses. Verder bestaat het FO team ook nog uit onderwijs, de quaestor en de jaarverantwoordelijken.

Het FO is het vertegenwoordigingscomponent binnen alle raden van de faculteit, het departement en KULeuven centraal waarop ze de stem vertegenwoordigen van alle studenten farmaceutische wetenschappen aan de KULeuven.

Benieuwd hoe we al jullie meningen verzamelen en op welke vergaderingen en raden we jullie vertegenwoordigen? Lees dan zeker ook “FO-raden en vergaderingen” en “FO-verslagen“. Ook benieuwd wie jullie jaarverantwoordelijken zijn aan wie jullie al jullie vragen kunnen stellen ivm lesverplaatsingen etc; kijk dan zeker ook bij “jaarverantwoordelijken“.