Cantor

Zonder een cantor is een cantus eerder een ongeleide groep zatlappen dan iets anders!

Een cantor is samen met de praeses, de senior/voorzitter van de cantus. Zij bereiden de cantus samen voor en zorgen dat alles in goede banen verloopt. Ook helpen zijn iedereen een beetje om op toon en ritme te zingen zodat je overal in Leuven de liedjes mee kan zingen.

Soms komt het voor dat er geen cantor gevonden wordt, zoals dit jaar het geval zal zijn. In dit geval wordt de cantus voorgezeten door de praeses en de vice-praeses. 

 

Michiel Vanhaeren

Cantor

 
2209270137.jpg